Chính sách thúc đẩy tăng trưởng xanh kinh nghiệm Quốc tế và thực tiễn Việt Nam.pdf / Trịnh Minh Thảo. - NHÀ XUẤT BẢN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA:,2016. - 234tr;20,5cm.,
Tóm tắt:
Mã ngôn ngữ của văn bản/bản ghi âm hoặc nhan đề riêng:: VIE
Họ tên riêng:: Trịnh Minh Thảo
Nhan đề chính:: Chính sách thúc đẩy tăng trưởng xanh kinh nghiệm Quốc tế và thực tiễn Việt Nam.pdf
Nơi xuất bản, phát hành:: NHÀ XUẤT BẢN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA
Ngày tháng xuất bản, phát hành:: 2016
Khối lượng vật lý, Số trang:: 234tr;20,5cm
Thuật ngữ không kiểm soát:: Tăng trưởng xanh
Dạng tài liệu:: SÁCH
041$a VIE
100$a Trịnh Minh Thảo
245$a Chính sách thúc đẩy tăng trưởng xanh kinh nghiệm Quốc tế và thực tiễn Việt Nam.pdf
260$a NHÀ XUẤT BẢN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA
260$c 2016
300$a 234tr;20,5cm
653$a Tăng trưởng xanh
927 SÁCH
Không có dữ liệu hiển thị
Tài liệu số: Tải file
Nhan đề: Chính sách thúc đẩy tăng trưởng xanh kinh nghiệm Quốc tế và thực tiễn Việt Nam.pdf
Tác giả: Trịnh Minh Thảo
Chủ đề (Từ khóa): Tăng trưởng xanh
Nhà xuất bản: NHÀ XUẤT BẢN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA
Năm xuất bản: 2016
Loại, kiểu tài liệu: SÁCH
Mô tả vật lý: 234tr;20,5cm
Ngôn ngữ: VIE