ĐỪNG CỐ GẮNG BÁN HÃY GIÚP KHÁCH HÀNG MUA.pdf / Trịnh Minh Thảo. - NHÀ XUẤT BẢN TỔNG HỢP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH:,2017. - 327tr;20,5cm.,
Tóm tắt:
Mã ngôn ngữ của văn bản/bản ghi âm hoặc nhan đề riêng:: VIE
Họ tên riêng:: Trịnh Minh Thảo
Nhan đề chính:: ĐỪNG CỐ GẮNG BÁN HÃY GIÚP KHÁCH HÀNG MUA.pdf
Nơi xuất bản, phát hành:: NHÀ XUẤT BẢN TỔNG HỢP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Ngày tháng xuất bản, phát hành:: 2017
Khối lượng vật lý, Số trang:: 327tr;20,5cm
Thuật ngữ không kiểm soát:: Bán mua
Dạng tài liệu:: SÁCH
041$a VIE
100$a Trịnh Minh Thảo
245$a ĐỪNG CỐ GẮNG BÁN HÃY GIÚP KHÁCH HÀNG MUA.pdf
260$a NHÀ XUẤT BẢN TỔNG HỢP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
260$c 2017
300$a 327tr;20,5cm
653$a Bán mua
927 SÁCH
Không có dữ liệu hiển thị
Tài liệu số: Tải file
Nhan đề: ĐỪNG CỐ GẮNG BÁN HÃY GIÚP KHÁCH HÀNG MUA.pdf
Tác giả: Trịnh Minh Thảo
Chủ đề (Từ khóa): Bán mua
Nhà xuất bản: NHÀ XUẤT BẢN TỔNG HỢP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Năm xuất bản: 2017
Loại, kiểu tài liệu: SÁCH
Mô tả vật lý: 327tr;20,5cm
Ngôn ngữ: VIE