định giá bất động sản.pdf / Phạm Tiết Đạt. - NHÀ XUẤT BẢN TÀI CHÍNH:,2015. - .,
Tóm tắt:
Mã ngôn ngữ của văn bản/bản ghi âm hoặc nhan đề riêng:: VIE
Họ tên riêng:: Phạm Tiết Đạt
Nhan đề chính:: định giá bất động sản.pdf
Nơi xuất bản, phát hành:: NHÀ XUẤT BẢN TÀI CHÍNH
Ngày tháng xuất bản, phát hành:: 2015
Thuật ngữ không kiểm soát:: Tài chính
Dạng tài liệu:: SÁCH
041$a VIE
100$a Phạm Tiết Đạt
245$a định giá bất động sản.pdf
260$a NHÀ XUẤT BẢN TÀI CHÍNH
260$c 2015
653$a Tài chính
927 SÁCH
Không có dữ liệu hiển thị
Tài liệu số: Tải file
Nhan đề: định giá bất động sản.pdf
Tác giả: Phạm Tiết Đạt
Chủ đề (Từ khóa): Tài chính
Nhà xuất bản: NHÀ XUẤT BẢN TÀI CHÍNH
Năm xuất bản: 2015
Loại, kiểu tài liệu: SÁCH
Ngôn ngữ: VIE