101 Bức thư tình / . - H.:Văn học,2003. - 296tr..,19cm.
Tóm tắt:
Mã số biểu ghi:: TV12000765
Mã ngôn ngữ của văn bản/bản ghi âm hoặc nhan đề riêng:: vie
Chỉ số phân loại:: 895.9226
Họ tên riêng::
Tên của tập thể hay tên của pháp nhân được dùng như mục từ::
Nhan đề viết tắt:: MƯƠI
Nhan đề chính:: 101 Bức thư tình
Phần còn lại của nhan đề (Nhan đề song song, phụ đề,...)::
Thông tin trách nhiệm::
Thông tin về lần xuất bản::
Nơi xuất bản, phát hành:: H.
Tên nhà xuất bản, phát hành:: Văn học
Ngày tháng xuất bản, phát hành:: 2003
Khối lượng vật lý, Số trang:: 296tr.
Khổ:: 19cm.
Giá:: 40000đ.
Thông tin tùng thư::
Ghi chú chung::
Ghi chú về tóm tắt,v...v...::
Thuật ngữ không kiểm soát:: Văn học hiện đại
Thuật ngữ không kiểm soát:: Việt nam
Thuật ngữ không kiểm soát:: Thư tình
Tên riêng::
Tên tập thể hoặc tên pháp nhân cấu thành mục từ::
Người nhập tin:: Nguyễn Thị Hằng
Vật mang tin:: G
001 TV12000765
041$a vie
082$a 895.9226
100$a
110$a
210$a MƯƠI
245$a 101 Bức thư tình
245$b
245$c
250$a
260$a H.
260$b Văn học
260$c 2003
300$a 296tr.
300$c 19cm.
350$a 40000đ.
490$a
500$a
520$a
653$a Văn học hiện đại
653$a Việt nam
653$a Thư tình
700$a
710$a
911 Nguyễn Thị Hằng
925 G
Mã xếp giá Kho Lý do xếp giá Trạng thái
KM0300013 Kho mở Mua theo hợp đồng
KM1202543 Kho mở
KM1202544 Kho mở
KM1202545 Kho mở
KM1202546 Kho mở
Tài liệu số: Tải file
Ngôn ngữ: vie
Phân loại: 895.9226
Tác giả:
Nhan đề: 101 Bức thư tình
Nhà xuất bản: H.
Năm xuất bản: 2003
Mô tả vật lý: 296tr.
Tóm tắt:
Chủ đề (Từ khóa): Văn học hiện đại
Chủ đề (Từ khóa): Việt nam
Chủ đề (Từ khóa): Thư tình
Đồng tác giả: