Giới thiệu trường Cao đẳng Thái Nguyên
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang trực tuyến: 3
  • Tổng lượt truy cập: 111226
THÔNG BÁO DANH SÁCH SINH VIÊN K12 NỢ SÁCH
20/04/18 03:21PM

DANH SÁCH SINH VIÊN MƯỢN SÁCH QUÁ HẠN K12

LỚP K12 83B1

STT

HỌ VÀ TÊN

NHAN ĐỀ SÁCH

1

PHAPHONE PUTTHAVONE

Bài tập lý thuyết thống kê và phân tích dự báo

2

MED PHACHIT

Bài tập lý thuyết thống kê và phân tích dự báo

3

SOYSUVAN INTHANAM

Giáo trình lý thuyết tiền tệ

 

 

LỚP K12 91C1

STT

HỌ VÀ TÊN

NHAN ĐỀ SÁCH

1

YONGHOUA YATOUVANG

Bài tập Nguyên lý kinh tế vĩ mô

2

BOUNMEEVUE NENGCHUE

Bài tập Nguyên lý kinh tế vĩ mô

3

Nguyễn Hà Huân

Giáo trình giáo dục quốc phòng an ninh ( Cao đẳng) Tập 2

4

Trương Văn Tuân

Giáo trình giáo dục quốc phòng an ninh ( Cao đẳng) Tập 1

Giáo trình giáo dục quốc phòng an ninh (Cao đẳng) Tập 2

5

Nguyễn Thị Trà My

Giáo trình giáo dục quốc phòng an ninh ( Cao đẳng) Tập 2

Giáo trình giáo dục quốc phòng an ninh ( Cao đẳng) Tập 1

Bài tập Nguyên lý kinh tế vĩ mô

 

 

LỚP K12 83B3

STT

HỌ VÀ TÊN

NHAN ĐỀ SÁCH

1

Trần Thị Linh

Giáo trình giáo dục quốc phòng an ninh ( Cao đẳng) Tập 1

Giáo trình giáo dục quốc phòng an ninh ( Cao đẳng) Tập 2

2

Vũ Thu Hương

Giáo trình giáo dục quốc phòng an ninh ( Cao đẳng) Tập 2

Giáo trình giáo dục quốc phòng an ninh ( Cao đẳng) Tập 1

3

Vũ Bích Ngọc

Giáo trình tài chính doanh nghiệp ( 2010)

Giáo trình Nguyên lý Kế toán

Giáo trình nguyên lý kinh tế vĩ mô

Bài tập Nguyên lý kinh tế vĩ mô

4

Hoàng Văn Sơn

Giáo trình giáo dục quốc phòng an ninh ( Cao đẳng) Tập 2

Giáo trình giáo dục quốc phòng an ninh ( Cao đẳng) Tập 1

5

Bằng Thị Thu Hoài

Giáo trình giáo dục quốc phòng an ninh ( Cao đẳng) Tập 1

Giáo trình giáo dục quốc phòng an ninh ( Cao đẳng) Tập 2

6

Dương Thị Lan Anh

Giáo trình nguyên lý kinh tế vĩ mô

Giáo trình Nguyên lý Kế toán

Giáo trình tài chính doanh nghiệp (2010)

Bài tập Nguyên lý kinh tế vĩ mô

 

LỚP K12 83B2

STT

HỌ VÀ TÊN

NHAN ĐỀ SÁCH

1

Nguyễn Thị Yến

Giáo trình giáo dục quốc phòng an ninh ( Cao đẳng) Tập 1

2

Nguyễn Thị Huyên

Bài tập Nguyên lý kinh tế vĩ mô

 

 

LỚP K12 81B1

STT

HỌ VÀ TÊN

NHAN ĐỀ SÁCH

1

Trần Thị Thanh Tâm

Giáo trình giáo dục quốc phòng an ninh ( Cao đẳng) Tập 2

2

Đào Thị Phương Thảo

Bài tập kinh tế vi mô( 2008)

 

 

LỚP K12 63A2

STT

HỌ VÀ TÊN

NHAN ĐỀ SÁCH

1

Nguyễn Bích Ngọc

Bài tập lý thuyết thống kê và phân tích dự báo

Giáo trình tài chính tiền tệ

Giáo trình lý thuyết thống kê và phân tích dự báo

 

 

 

 

LỚP K12 48G1

STT

HỌ VÀ TÊN

NHAN ĐỀ SÁCH

1

BOUNYUEN NOISOMPHENG

Giáo trình toán cao cấp( 2009)

Bài tập toán cao cấp

2

VILASOUN BOUARASITH

Bài tập toán cao cấp

Giáo trình toán cao cấp( 2009)

3

CHAMPA MAITHAPHOM

Bài tập toán cao cấp

4

CHANXAY THIDACHAN

Bài tập kinh tế vi mô( 2008)

5

KONGSY INXAIYA

Bài tập toán cao cấp

Giáo trình toán cao cấp( 2009)

6

Lao Văn Tiệp

Bài tập kinh tế vi mô( 2008)

7

Hoàng Anh Tú

Bài tập kinh tế vi mô( 2008)

 

 

Ngày 09 tháng 04 năm 2018

Người lập

 

Trịnh ngọc bích