Giới thiệu trường Cao đẳng Thái Nguyên
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
THỐNG KÊ TRUY CẬP
 • Đang trực tuyến: 13
 • Tổng lượt truy cập: 130003
QUY ĐỊNH LỀ LỐI LÀM VIỆC VÀ PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CỦA TRUNG TÂM THÔNG TIN - THƯ VIỆN TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ TÀI CHÍNH THÁI NGUYÊN
09/10/20 08:05AM

QUY ĐỊNH LỀ LỐI LÀM VIỆC VÀ PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CỦA TRUNG TÂM THÔNG TIN - THƯ VIỆN TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ TÀI CHÍNH THÁI NGUYÊN

 

- Căn cứ Pháp lệnh Thư viện số 31/2000/PL-UBTVQH10 ngày 28/12/2000 của Ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội Khóa 10 và Nghị định số 72/2002/NĐ-CP ngày 6/8/2002 của Chính Phủ về việc Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Thư viện;

Nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và xây dựng các hoạt động của Thư viện đi vào trật tự, nề nếp, kỷ cương, Giám đốc Thư viện quy định lề lối làm việc, phân công nhiệm vụ, trách nhiệm đối với cán bộ quản lý và nhân viên Thư viện như sau:

 1. LỀ LỐI LÀM VIỆC
 2. Thời gian làm việc:

Mùa hè:

Buổi sáng: từ  7h00 đến 11h30

Buổi chiều: từ 13h30 đến 17h00

Mùa đông:

Buổi sáng: từ  7h30 đến 11h30

Buổi chiều: từ 13h00 đến 17h00

 1. Thời gian phục vụ bạn đọc:

Mùa hè:

Buổi sáng: từ 7h30 đến 11h00

Buổi chiều: từ 14h00 đến 16h30

Mùa đông:

Buổi sáng: từ 8h00 đến 11h00

Buổi chiều: từ 13h30 đến 16h30

- phục vụ các ngày trong tuần trừ chủ nhật

 1. Quy định họp

          - Thư viện họp giao ban vào sáng thứ hai hàng tuần để nghe báo cáo và giải quyết các công việc của Thư viện và họp định kỳ hàng tháng (Tất cả các thành viên của Thư viện).

          - Ngoài ra có thể có những cuộc họp khác theo yêu cầu công việc hoặc theo đề nghị của các bộ phận hoặc của Ban Giám Hiệu.

 1. Tác phong làm việc: 

          - CBNV thư viện phải lập kế hoạch công tác hàng tháng, hàng quý, hàng năm để theo dõi thực hiện;

         - Đi làm đúng thời gian quy định và đảm bảo giờ làm việc; khi làm việc phải đeo thẻ; trang phục gọn gàng, lịch sự;

- Lịch sự, hòa nhã; hướng dẫn bạn đọc một cách rõ ràng, từ tốn; giải quyết công việc hợp lý, nhanh gọn;

- Luôn có mặt tại phòng làm việc để phục vụ bạn đọc;

- Không được sử dụng điện thoại khi tiếp bạn đọc;

- Khu vực làm việc, bàn làm việc luôn được thu xếp gọn gàng, ngăn nắp;

- Cuối mỗi buổi cán bộ Thư viện sắp xếp sách, báo, tạp chí gọn gàng, ngăn nắp trên các giá sách; sắp xếp bàn ghế; đóng tất cả các cửa đi, cửa sổ; tắt điện trước khi ra về.

- CBNV phải có trách nhiệm sắp xếp, bảo quản tốt kho sách được phân công phụ trách.

- CBNV có trách nhiệm bảo quản, giữ gìn các loại thiết bị, máy móc ở bộ phận được phân công phụ trách. Nếu có trường hợp hỏng hóc, phải báo cáo ngay cho phụ trách Thư viện để có kế hoạch sửa chữa, bảo trì hoặc thay thế.

 1. Việc trình ký và báo cáo

- Các tài liệu, hồ sơ trình ký phải được để trong bìa hồ sơ ghi rõ bộ phận.

- Các văn bản, báo cáo của các bộ phận trình ký phải được đánh máy vi

tính

 1. Chế độ nghỉ phép:

          - CBNV Thư viện được hưởng chế độ nghỉ phép theo quy định của Nhà nước và pháp luật.

          - Mọi trường hợp nghỉ có việc riêng, nghỉ ốm đột xuất từ 1 – 2 ngày phải báo cáo với lãnh đạo Thư viện; nếu nghỉ từ 3 ngày trở lên cá nhân phải làm đơn xin phép và được sự đồng ý của lãnh đạo Thư viện, Hiệu trưởng hoặc Phó Hiệu

 1. Mối quan hệ công tác giữa các thành viên Thư viện:

          - Thực hiện chế độ thủ trưởng, cá nhân phụ trách; theo quy chế công khai, dân chủ.

          - Phụ trách Thư viện chịu trách nhiệm trước BGH về mọi hoạt động của Thư viện; phân công và giao nhiệm vụ cụ thể cho các nhân viên của Thư viện.

          - Cán bộ nhân viên Thư viện phải đoàn kết, phối hợp chặt chẽ, giúp đỡ nhau trong xử lý công việc để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

 1. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

          Căn cứ sáp xếp theo năng lực chuyên môn và yêu cầu phát triển của Thư viện trong giai đoạn hiện nay, Phụ trách Thư viện phân công nhiệm vụ cho các cán bộ, nhân viên Thư viện phụ trách các công việc như sau:

 1. ÔNG CAO MẠNH TƯỜNG  - Phụ trách chung, chịu trách nhiệm trước BGH về công tác quản lý điều hành các hoạt động của Thư viện.

          - Phụ trách công tác tổ chức, tư tưởng, chính trị và thi đua khen thưởng.

          - Quản lý website Thư viện.

 1. Bà Hoàng Thị Bích – Phó GĐ Nghiệp vụ

          Phụ trách chung, chịu trách nhiệm trước BGH và Phụ trách Thư viện về công tác quản lý điều hành các hoạt động của Thư viện theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

          - Phụ trách nghiệp vụ theo tiêu chuẩn thư viện.

          - Cung cấp, bổ sung  danh mục sách mới từ các nhà xuất bản, nhà sách đến các đơn vị trong trường.

          - Tổng hợp các đề nghị của các đơn vị trong trường về bổ sung tài liệu đáp ứng nhu cầu giảng dạy, học tập, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ

         - Kiểm kê kho sách theo kế hoạch chung của Thư viện.

 1. Bà Dương Thị Hoạt – Phòng nghiệp vụ và công tác mượn, trả

           - Phụ trách nghiệp vụ theo tiêu chuẩn thư viện.

           - Biên mục tài liệu bổ sung

            - Quản lý hệ thống phần mềm thư viện

           - Kiểm kê kho sách theo kế hoạch chung của Thư viện.

          - Phối hợp với tổ website giới thiệu các loại sách, ấn phẩm mới lên website

         - Đề xuất tài liệu, giáo trình bị hư hỏng, rách nát trong quá trình sử dụng hoặc do các nguyên nhân khác cần tu sửa, phục chế, hoặc thay mới.

         - Theo dõi mượn trả tài liệu của các khóa được phân công

 1. Bà Nguyễn Thị Hằng –

          - Phụ trách nghiệp vụ theo tiêu chuẩn thư viện.

          - Biên mục báo ,tạp chí đăng bài nội san

-Theo dõi mượn trả tài liệu của các khóa được phân công

          - Kiểm kê kho sách theo kế hoạch chung của Thư viện.

          - Đề xuất tài liệu, giáo trình bị hư hỏng, rách nát trong quá trình sử dụng hoặc do các nguyên nhân khác cần tu sửa, phục chế, hoặc thay thế

 1. Bà Trịnh Ngọc Bích

          - Phụ trách nghiệp vụ theo tiêu chuẩn thư viện

- Theo dõi mượn trả tài liệu của các khóa được phân công

          - Kiểm kê kho sách theo kế hoạch chung của Thư viện.

          - Đề xuất tài liệu, giáo trình bị hư hỏng, rách nát trong quá trình sử dụng hoặc do các nguyên nhân khác cần tu sửa, phục chế, hoặc thay mới.

 1. Bà Nguyễn Thị Thanh Hà

          - Phụ trách nghiệp vụ theo tiêu chuẩn thư viện.

- Nhận tài liệu pho to từ phòng nghiên cứu khoa học

- Theo dõi mượn trả tài liệu các khóa được phân công

- Kiểm kê kho sách theo kế hoạch chung của thư viện

 1. 7. Bà Lê Thị Sen

- Scan tài liệu

- Quản lý phòng đọc tự chọn và phục vụ bạn đọc

- Xếp sách nghệ thuật theo chủ đề

- Kiểm kê kho sách theo kế hoạch chung của thư viện

         

          Tất cả cán bộ nhân viên TTTT - Thư viện nghiêm túc thực hiện Quy định này. Trong quá trình thực hiện nếu có những vướng mắc, hoặc thay đổi, hoặc không phù hợp, tập thể cán bộ lãnh đạo và nhân viên Thư viện sẽ họp bàn và điều chỉnh cho phù hợp với thực tế.

 

                                                                                                  GĐ Trung tâm Thông tin -Thư viện