Giới thiệu trường Cao đẳng Thái Nguyên
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang trực tuyến: 10
  • Tổng lượt truy cập: 129998
THÔNG BÁO DANH SÁCH HỌC SINH NỢ SÁCH K39 KÌ I
27/02/19 09:24AM
THÔNG BÁO DANH SÁCH HỌC SINH NỢ SÁCH K39 KÌ I
  LỚP k39. 47G1  
     
     
STT HỌ VÀ TÊN SÁCH NỢ
1 Ma Văn Tâm Sách nghề
2 Hoàng Văn Lương ( Bỏ học) Sách nghề
3 Hứa Văn vũ 30k rách 2 bìa tin
4 Nguyễn Minh Tùng ( Tạm ngừng học) Sách nghề
5 Triệu Văn Học Sách nghề
6 Hoàng Nguyễn Đức Nghĩa Tiếng anh
7 Nguyễn Văn Chữ Sách nghề
8 Ma Hoàng Nhật  Sách nghề
9 Lường Văn Chiến ( Tạm ngừng học) Sách nghề
     
     
  LỚP K39. 81B1  
     
STT HỌ VÀ TÊN SÁCH NỢ
1 Bàn Phúc Nhật Sách nghề
2 Hoàng Minh Thông ( Bỏ học) Sách nghề
3 Nhâm Quốc Lưu ( 81B2) Sách nghề
4 Lý Văn Chản Sách nghề
5 Nguyễn Huy Hoàng Sách nghề
     
     
  LỚP K39. 93C1  
     
STT HỌ VÀ TÊN SÁCH NỢ
1 Hoàng Thu Trà rách bìa 5k
2 Triệu Thị Hồng Ngát ( Bỏ học) Sách nghề
3 Đặng Thị Việt ( Bỏ học) Sách nghề
4 Đặng Thị Phương ( Bỏ học) Sách nghề
     
     
  Lớp K39. 71D2  
     
STT HỌ VÀ TÊN SÁCH NỢ
1 Hoàng Đức Hải Sách nghề
2 Ma Đình Thùy Sách nghề
3 Phan Thanh Duy Sách nghề
4 Dương Thành Lâm Sách nghề
5 Hoàng Văn Tu Mất Sách An toàn LĐ 34K
6 Nông Đức Thuận Sách nghề
7 Triệu Văn Minh Mất sách chính trị 60k
8 Phương Văn Dũng ( Tạm ngừng học) Sách nghề
9 Triệu Anh Cương Mất sách chính trị 60k
10 Hoàng Anh Tuấn Sách nghề
11 Hà Quang Huy Sách nghề
12 Hoàng Trung Thông Sách nghề
     
     
  Lớp K39. 96C1  
     
STT HỌ VÀ TÊN SÁCH NỢ
1 Lộc Thị Dương Sách nghề
2 Dương Quang Huy Sách nghề
3 Nông Thanh Thùy  Kỹ năng GT
4 Nông Thị Lụa Sách nghề
5 Dương Thanh Hiền Sách nghề
6 Bùi Quý Dương Sách nghề
7 Mai Xuân Đại ( bỏ học) Sách nghề
8 Triệu Sinh Doanh Sách nghề
9 Diệp Thị Mùi Sách nghề
10 Trần Văn Toản Sách nghề
11 Lã Đức Duy 5k bẩn sách
12 Nông Văn Sơn Sách nghề
13 Dương Kim Hiếu Sách nghề
14 Nguyễn Đình Quý Sách nghề
15 Triệu Phú Quý Sách nghề
17 Triệu Thị Hà (Bỏ học) Sách nghề
18 Nông Thị Hải Yến Sách nghề
19 Hoàng Thị Phượng (Bỏ học) Sách nghề
20 Hoàng Thị Ngân Sách nghề
21 Đặng Trung Đức Sách nghề
22 Triệu Thị Hà Sách nghề
23 Vũ Hoàng Việt ( bỏ học) Sách nghề
24 Trần Quang Hiếu Sách nghề
25 Vũ Thế Mạnh Sách nghề
26 Dương Bảo Ngọc ( Tạm Ngừng học) Sách nghề
27 Nông Xuân Vũ Sách nghề
     
     
  Lớp K39. 51L1  
     
STT HỌ VÀ TÊN SÁCH NỢ
1 Ma A Hành Chính trị + LLNN&PL
2 Hà Văn Mạnh Sách nghề
3 Sồng A Sênh Sách nghề
4 Tráng A Lồng  Sách nghề
5 Triệu Quý Tùng Sách nghề
6 Hà Thị Yến Tin học + LLNN&PL
7 Sầm Văn Nghiệp Sách nghề
8 Ma Xuân Thắng Sách nghề
9 Trần Văn Thịnh Sách nghề
10 Triệu Thị Hậu Rách bẩn bìa 15k
11 Lục Văn Thuận Bẩn bìa 5k
12 Đàm Văn Giới Sách nghề
13 Triệu Văn Trình Sách nghề
14 Đàm Đình Thông Sách nghề
15 Nông Văn Cán Sách nghề
16 Triệu Như Tình Sách nghề
17 Lê Trần Tuấn Anh Sách nghề
18 Đinh Hoàng Thanh Tâm ( Bỏ học) Sách nghề
     
     
  Lớp K39. 31P1  
     
STT HỌ VÀ TÊN SÁCH NỢ
1 Dương Thị Hường ( Bỏ học) sách nghề
2 Phùng Huy Hoàng sách nghề
3 Đinh Thị Phương Thảo Rách bẩn sách 15K
     
     
  Lớp K39. 63A1, 92C1  
     
STT HỌ VÀ TÊN SÁCH NỢ
1 Triệu Thanh Tuấn Sách nghề
     
     
  Lớp K39. 47G2, 48G1  
     
STT HỌ VÀ TÊN SÁCH NỢ
1 La Văn Khiêm Sách nghề
2 Hoàng Văn Kiếm Sách nghề
3 Nông Xuân Tới Sách nghề
4 Hoàng Văn Tú Sách nghề
5 Nông Văn Hùng Sách nghề
6 Dương Văn Bộ Sách nghề
7 Đặng Văn Phúc Sách nghề
8 Triệu Văn Khiết Sách nghề
9 Nguyễn Văn Chiến Sách nghề
  Nguyễn Tiến sản Rách bìa nợ 5000
  Đinh Văn Đạt Rách bìa nợ 10k
10 Ma Văn Hiếu Sách nghề
11 DĐặng Đức Hải Sách nghề
12 Hoàng Văn Dưng Sách nghề
14 Đặng Quý Mùi ( Tạm ngừng học) Sách nghề
15 Linh Văn Hiển Sách nghề
16 Lương Văn Bình Sách nghề
17 Nông Hoàng Huấn Sách nghề
19 Phùng Bảo Phúc Sách nghề
20 Nguyễn Văn Quyến Sách nghề
21 Nguyễn Đoàn Hoàng Anh Sách nghề
22 Bàn Hữu Báo ( Tạm ngừng học) Sách nghề
23 Bàn Hữu Thanh ( Tạm ngừng học) Sách nghề
24 Nông Hữu Tà Sách nghề
     
     
  Lớp K39. 21H1  
     
STT HỌ VÀ TÊN SÁCH NỢ
1 Nông Hoài Hương Làm rách bẩn sách 20k
2 Hoàng Thị Hà Làm rách bẩn sách 20k
3 Nguyễn Văn Cường Sách nghề
4 Trần Thị Kim Anh Làm rách bẩn sách 20k
5 Hà Ngọc Ân Sách nghề
6 Hoàng Văn Chiến Làm bẩn sách 5k
8 Nguyễn Văn Dũng Làm bẩn sách 5k
10 Dương Văn Lịch ( Bỏ học) Sách nghề
     
     
  Lớp K39. 21H2  
     
STT HỌ VÀ TÊN SÁCH NỢ
  Bàn Đức Quý Sách nghề
  Nguyễn Văn Trăng Sách nghề
  Phùng Cầm Chính Sách nghề
  Vi Văn Hưng Sách nghề
  Hoàng Anh Quốc Sách nghề
  Hoàng Văn Cường Làm rách sách 10k
  Lý Thị Huyền Trang Mất sách Pháp luật
  Lâm Duy Hướng Rách 2 bìa tiếng anh 20k
     
     
     
  Lớp K39. 71D1  
     
STT HỌ VÀ TÊN SÁCH NỢ
1 Ban Văn Nguyên Sách nghề
2 Hoàng Văn Hảo Cấu Kiện Điện tử
3 Trần Quang Huy Sách nghề
4 Trần Đức Thiện Sách nghề
5 Ninh Văn Dương Sách nghề
6 Đoàn Đức Tú Sách nghề
7 Nguyễn Văn Thương Sách nghề
8 Trần Tuấn Anh Sách nghề
9 Nông Hoàng Cường Sách nghề
10 Hầu A Thắng Sách nghề