Giới thiệu trường Cao đẳng Thái Nguyên
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang trực tuyến: 11
  • Tổng lượt truy cập: 130000
THÔNG BÁO DANH SÁCH SINH VIÊN K15 NỢ SÁCH CHÍNH TRỊ
27/02/19 09:27AM
THÔNG BÁO DANH SÁCH SINH VIÊN K15 NỢ SÁCH CHÍNH TRỊ
  Lớp K15. 51L1, 91C1, 71D1  
     
STT HỌ VÀ TÊN SÁCH NỢ
  SOUDSAKHON BOUDDAKHAM GT chính trị KGT1709652
     
  K15. 81B1  
  XOM PATHOU MVEN GT Chính trị KGT1709627
     
  K15. 48G2  
  SOUVANPHONE PANYASITH GT Chính trị KGT1709337
  NOU CHAN UDOM GT Chính trị KGT1709461
  TRIỆU THỊ LAN GT Chính trị KGT1709621