Giới thiệu trường Cao đẳng Thái Nguyên
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang trực tuyến: 12
  • Tổng lượt truy cập: 130031
QUY ĐỊNH LỀ LỐI LÀM VIỆC VÀ PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CỦA TRUNG TÂM THÔNG TIN - THƯ VIỆN
14/09/17 04:02PM

TRƯỜNG CĐ KINH TẾ- TÀI CHÍNH  THÁI NGUYÊN                                                              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                         TTTT- THƯ VIỆN                                                                                                             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

                                                                                                                                                          Thái Nguyên, ngày 09 tháng 09 năm 2017

 

         QUY ĐỊNH LỀ LỐI LÀM VIỆC VÀ PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

CỦA TRUNG TÂM THÔNG TIN - THƯ VIỆN TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ TÀI CHÍNH THÁI NGUYÊN

 

- Căn cứ Pháp lệnh Thư viện số 31/2000/PL-UBTVQH10 ngày 28/12/2000 của Ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội Khóa 10 và Nghị định số 72/2002/NĐ-CP ngày 6/8/2002 của Chính Phủ về việc Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Thư viện;

Nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và xây dựng các hoạt động của Thư viện đi vào trật tự, nề nếp, kỷ cương, Giám đốc Thư viện quy định lề lối làm việc, phân công nhiệm vụ, trách nhiệm đối với cán bộ quản lý và nhân viên Thư viện như sau:

        I. LỀ LỐI LÀM VIỆC

        1. Thời gian làm việc:

          Mùa hè:

          Buổi sáng: từ 7h00 đến 11h30

          Buổi chiều: từ 13h30 đến 17h00

          Mùa đông:

          Buổi sáng: từ 7h30 đến 12h00

          Buổi chiều: từ 13h00 đến 16h30

 

          +Thời gian phục vụ bạn đọc:

            Mùa hè:

         Buổi sáng: từ 70h30 đến 11h30

          Buổi chiều: từ 13h30 đến 16h30

          Mùa đông:

          Buổi sáng: từ 8h00 đến 12h00

          Buổi chiều: từ 13h00 đến 16h30

 

           Mở cửa: Từ 7h00 – 20h00 cho tất cả các ngày trong tuần, riêng ngày thứ bẩy và chủ nhật mở cửa từ 7h00 – 17h00.

          2. Quy định họp

          - Thư viện họp giao ban vào sáng thứ hai hàng tuần để nghe báo cáo và giải quyết các công việc của Thư viện và họp định kỳ hàng tháng (Tất cả các thành viên của Thư viện).

          - Ngoài ra có thể có những cuộc họp khác theo yêu cầu công việc hoặc theo đề nghị của các bộ phận hoặc của Ban Giám Hiệu.

          3. Tác phong làm việc: 

          - CBNV thư viện phải lập kế hoạch công tác hàng tháng, hàng quý, hàng năm để theo dõi thực hiện;

         - Đi làm đúng thời gian quy định và đảm bảo giờ làm việc; khi làm việc phải đeo thẻ; trang phục gọn gàng, lịch sự;

         - Lịch sự, hòa nhã; hướng dẫn bạn đọc một cách rõ ràng, từ tốn; giải quyết công việc hợp lý, nhanh gọn;

         - Luôn có mặt tại phòng làm việc để phục vụ bạn đọc;

         - Không được sử dụng điện thoại khi tiếp bạn đọc;

         - Khu vực làm việc, bàn làm việc luôn được thu xếp gọn gàng, ngăn nắp;

        - Cuối mỗi buổi cán bộ Thư viện sắp xếp sách, báo, tạp chí gọn gàng, ngăn nắp trên các giá sách; sắp xếp bàn ghế; đóng tất cả các cửa đi, cửa sổ; tắt điện trước khi ra về.

        4. Sử dụng điện thoại, máy photocopy và các tài sản khác

        - CBNV không sử dụng điện thoại cho việc riêng; hạn chế tối đa việc sử dụng điện thoại quá lâu.

        - Máy photocopy và các thiết bị khác chỉ được sử dụng cho công việc chung của Thư viện.

        - CBNV phải có trách nhiệm sắp xếp, bảo quản tốt kho sách được phân công phụ trách.

        - CBNV có trách nhiệm bảo quản, giữ gìn các loại thiết bị, máy móc ở bộ phận được phân công phụ trách. Nếu có trường hợp hỏng hóc, phải báo cáo ngay cho phụ trách Thư viện để có kế hoạch sửa chữa, bảo trì hoặc thay thế.

         5. Việc trình ký và báo cáo

          - Các tài liệu, hồ sơ trình ký phải được để trong bìa hồ sơ ghi rõ bộ phận.

          - Các văn bản, báo cáo của các bộ phận trình ký phải được đánh máy vi tính rõ ràng và trình bày theo tiêu chuẩn quy định về thể thức trình bày văn bản.

        6. Chế độ nghỉ phép:

          - CBNV Thư viện được hưởng chế độ nghỉ phép theo quy định của Nhà nước và pháp luật.

          - Mọi trường hợp nghỉ có việc riêng, nghỉ ốm đột xuất từ 1 – 2 ngày phải báo cáo với lãnh đạo Thư viện; nếu nghỉ từ 3 ngày trở lên cá nhân phải làm đơn xin phép và được sự đồng ý của lãnh đạo Thư viện, Hiệu trưởng hoặc Phó Hiệu trưởng phụ trách.

          7. Mối quan hệ công tác giữa các thành viên Thư viện:

          - Thực hiện chế độ thủ trưởng, cá nhân phụ trách; theo quy chế công khai, dân chủ.

          - Phụ trách Thư viện chịu trách nhiệm trước BGH về mọi hoạt động của Thư viện; phân công và giao nhiệm vụ cụ thể cho các nhân viên của Thư viện.

          - Cán bộ nhân viên Thư viện phải đoàn kết, phối hợp chặt chẽ, giúp đỡ nhau trong xử lý công việc để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

          II. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

          Căn cứ sáp xếp theo năng lực chuyên môn và yêu cầu phát triển của Thư viện trong giai đoạn hiện nay, Phụ trách Thư viện phân công nhiệm vụ cho các cán bộ, nhân viên Thư viện phụ trách các công việc như sau:

          1. Bà Lê Thị Sen – Giám đốc

          - Phụ trách chung, chịu trách nhiệm trước BGH về công tác quản lý điều hành các hoạt động của Thư viện.

          - Phụ trách nghiệp vụ theo tiêu chuẩn thư viện.

          - Phụ trách công tác tổ chức, tư tưởng, chính trị và thi đua khen thưởng.

          - Lập kế hoạch phát triển Thư viện.

          - Quản lý, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất và trang thiết bị.

          - Quản lý website Thư viện.

          2. Bà Hoàng Thị Bích – Phó GĐ Nghiệp vụ

          Phụ trách chung, chịu trách nhiệm trước BGH và Phụ trách Thư viện về công tác quản lý điều hành các hoạt động của Thư viện theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

          - Phụ trách nghiệp vụ theo tiêu chuẩn thư viện.

          - Cung cấp, bổ sung  danh mục sách mới từ các nhà xuất bản, nhà sách đến các đơn vị trong trường.

          - Tổng hợp các đề nghị của các đơn vị trong trường về bổ sung tài liệu đáp ứng nhu cầu giảng dạy, học tập, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ.

          - Tập hợp các tài liệu hư hỏng, cần sửa chữa từ các phòng chức năng của thư viện và trình lãnh đạo thư viện.

         - Kiểm kê kho sách theo kế hoạch chung của Thư viện.

         3. Bà Dương Kim Tuyến – Phụ trách quản lý tài liệu nội bộ

         - Phụ trách nghiệp vụ theo tiêu chuẩn thư viện.

         - Trực tiếp hoàn tất thủ tục thanh toán mua văn phòng phẩm về nhập kho,theo dõi xuất văn phòng phẩm.

         - Tiếp nhận và cấp phát theo dõi tài liệu do nhà trường xuất bản, các tài liệu về chương trình đào tạo, giáo trình, đề cương bải giảng và các tài liệu có liên quan.

         - Tổng hợp số lượng tài liệu cấp phát cụ thể, chi tiế,t gửi phòng Kế hoạch tài chính

         - Phối hợp công tác mượn trả

         - Tiếp nhận yêu cầu tài liệu của bạn đọc.

          - Kiểm kê kho sách theo kế hoạch chung của Thư viện.

          - Đề xuất tài liệu, giáo trình bị hư hỏng, rách nát trong quá trình sử dụng hoặc do các nguyên nhân khác cần tu sửa, phục chế, hoặc thay mới.

          - Vệ sinh các khu vực: Kho giáo trình nội bộ, sắp xếp, phân loại từng chuyên ngành, môn học cụ thể.

          4. Bà Dương Thị Hoạt – Phòng nghiệp vụ và công tác mượn, trả

           - Phụ trách nghiệp vụ theo tiêu chuẩn thư viện.

           - Biên mục tài liệu bổ sung

           - Quản lý hệ thống phần mềm thư viện

           - Biên mục thông báo sách mới

          - Quản lý kho sách và tài sản Phòng Mượn.

          - Phụ trách công tác nhập thẻ thư viện.

          - Tiếp nhận yêu cầu tài liệu của bạn đọc.

          - Đáp ứng yêu cầu bạn đọc về sử dụng vốn tài liệu có trong Phòng Mượn.

          - Kiểm kê kho sách theo kế hoạch chung của Thư viện.

          - Phối hợp với tổ website giới thiệu các loại sách, ấn phẩm mới lên website

         - Đề xuất tài liệu, giáo trình bị hư hỏng, rách nát trong quá trình sử dụng hoặc do các nguyên nhân khác cần tu sửa, phục chế, hoặc thay mới.

         - Theo dõi tài liệu học sinh, sinh viên mượn, trả

         - Vệ sinh các khu vực: Sảnh Bác Hồ

         5. Bà Nguyễn Thị Hằng – Phòng đọc tự chọn

          - Phụ trách nghiệp vụ theo tiêu chuẩn thư viện.

          - Quản lý  tài sản Phòng Đọc

          - Phụ trách biên mục, cập nhật Báo, tạp chí,..

           - Tiếp nhận yêu cầu tài liệu của bạn đọc.

          - Đáp ứng yêu cầu bạn đọc về sử dụng vốn tài liệu có trong Phòng Đọc chung.

          - Giới thiệu, tuyên truyền, và công tác phục vụ bạn đọc.

          - Kiểm kê kho sách theo kế hoạch chung của Thư viện.

          - Đề xuất bổ sung tài liệu tham khảo, báo, tạp chí.

          - Đề xuất tài liệu, giáo trình bị hư hỏng, rách nát trong quá trình sử dụng hoặc do các nguyên nhân khác cần tu sửa, phục chế, hoặc thay mới.

          - Kiểm kê kho sách theo kế hoạch chung của Thư viện.

          - Vệ sinh các khu vực: Bên phải từ ngoài vào, sắp xếp vệ sinh sách, báo, tạp chí.

          6. Bà Trịnh Ngọc Bích – Phòng đọc tự chọn

          - Phụ trách nghiệp vụ theo tiêu chuẩn thư viện.

          - Quản lý sắp xếp sách giáo trình và tài sản Phòng đọc.

          - Tiếp nhận yêu cầu tài liệu của bạn đọc.

          - Đáp ứng yêu cầu bạn đọc về sử dụng vốn tài liệu có trong phòng đọc.

          - Giới thiệu, tuyên truyền, và công tác phục vụ bạn đọc.

          - Kiểm kê kho sách theo kế hoạch chung của Thư viện.

          - Đề xuất bổ sung giáo trình.

          - Đề xuất tài liệu, giáo trình bị hư hỏng, rách nát trong quá trình sử dụng hoặc do các nguyên nhân khác cần tu sửa, phục chế, hoặc thay mới.

          - Kiểm kê kho sách theo kế hoạch chung của Thư viện.

          - Xếp sách nghệ thuật theo chủ đề.

          - Vệ sinh các khu vực: Bên trái từ ngòai vào, sắp xếp vệ sinh sách, báo, tạp chí.

          7. Bà Nguyễn Thị Thanh Hà – Phòng photo

          - Phụ trách nghiệp vụ theo tiêu chuẩn thư viện.

          - Quản lý  tài sản Phòng photo

          - Phụ trách theo dõi bám sát kế hoạch học tập của phòng đào tạo.Các khóa, các lớp trong và ngoài trường.

          - Tiếp nhận yêu cầu số lượng tài liệu của các khoa, bộ môn. ( Lưu tài liệu)

          - Đề xuất bổ sung sửa chữa công cụ dụng cụ bị hư hỏng, rách nát trong quá trình sử dụng hoặc do các nguyên nhân khác cần tu sửa, phục chế, hoặc thay mới.

         - Vệ sinh các khu vực: Kho báo + kho lưu giáo trình cũ + lối đi, sắp xếp vệ sinh sách, báo, tạp chí. 

         9. Bà Hà Minh Huế – Phòng photo

          - Đóng, dán hoàn thiện tài liệu,  báo cáo số lượng cụ thể từng môn học

          - Trực tiếp theo dõi báo cáo tỉ lệ hư hỏng văn phòng

          - Vệ sinh các khu vực: Kho sách mượn, trả +   Kho giáo trình+ lối đi, sắp xếp vệ sinh sách giáo trình.

          -  Thực hiện các công việc khác do quản lý phân công.

          9. Bà Trần Hà Phương – Quản lý Phòng số hóa tài liệu, tra cứu thông tin phục vụ bạn đọc

          - Phụ trách nghiệp vụ theo tiêu chuẩn thư viện.

          - Quản lý số hóa tài liệu

          - Quản lý hệ thống máy tính và các thiết bị khác của Thư viện.

          - Phối hợp với K.CNTT của Trường trong việc tham gia bảo trì, bảo dưỡng máy tính; quản trị mạng máy tính Thư viện; và máy chủ của Thư viện.

          -  Cập nhật,công văn của BGD và đưa thông tin về hoạt động thư viện lên website.

          - Theo dõi, ghi chép và cập nhật việc truy cập, sử dụng và khai thác thông tin của cán bộ, giảng viên và sinh viên.

          - Kiểm kê kho sách theo kế hoạch chung của Thư viện.

          - Vệ sinh các khu vực được phân công

          Tất cả cán bộ nhân viên TTTT - Thư viện nghiêm túc thực hiện Quy định này. Trong quá trình thực hiện nếu có những vướng mắc, hoặc thay đổi, hoặc không phù hợp, tập thể cán bộ lãnh đạo và nhân viên Thư viện sẽ họp bàn và điều chỉnh cho phù hợp với thực tế.

 

                                                                                                                                 GĐ Trung tâm Thông tin -Thư viện

 

 

 

                                                                                                                                                       Lê Thị Sen